Zdraví border colií


Pohybový aparát
DKK, DLK -dysplazie kyčelního a loketního kloubu
Posuzování rentgenů u MVDr. Ekra v ČR *
Posuzování rentgenů u společnosti OFA (USA) *
OCD – osteochondróza  *
SA – spondylóza
PL – luxace pately

Oči
Oftalmologie u psa
PRA – progresivní retinální atrofie
KAT – katarakta
GLAUKOM

Klinické vyšetření očí *

Genetické testy
DNA CEA  *
INSTRUKCE K TESTOVÁNÍ CEA
TNS    Genomia
CL (NCL)    Genomia
MDR 1   Genomia

IGS    Genomia
MH   Genomia
DM   Genomia

Ostatní onemocnění
EPILEPSIE 
HERPES  VIRUS

Databáze
Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD v ČR
Databáze OCD
Databáze CEA   Databáze TNS   Databáze CL
Databáze epilepsie

* povinné pro chov

Zdravotní podmínky pro chov :
DKK, DLK a OCD  (DKK max. 2/2 , DLK max. 2/2, OCD není vyřazující vadou)
CEA,PRA a případně Glaukom (s výsledkem „prostý“, tj. klinicky zdravý)
Minimální věk pro tato vyšetření je ukončených 12 měsíců.
DNA CEA  
(alespoň jeden z rodičů musí být Normal)

Kompletní a aktuální info na stránkách klubu BCCCZ