Vyhodnocení ČR

POSUZOVÁNÍ DKK, DLK V ČESKÉ REPUBLICE

Pro potřeby bonitace je nutné provést vaší border collii vyšetření DKK (dysplazie kyčelního kloubu). Ačkoli je míra její dědičnosti neustále probírána v odborné i laické kynologické veřejnosti, nic se nemění na tom, že její výsledek je nutný pro zařazení do chovu.

V ČR existuje stupnice dle FCI:

Stupeň 0 – negativní nález HD-A
Stupeň 1 – hraniční nález HD-B
Stupeň 2 – lehký stupeň dysplazie HD-C
Stupeň 3 – střední stupeň dysplazie HD-D
Stupeň 4 – těžký stupeň dysplazie HD-E

Do chovu již není pouštěna border collie se stupněm 3 nebo 4.

Jak postupovat ???

1) Je potřeba vyhledat veterinární pracoviště (i v míste bydliště), které vám provede rentgen (RTG) na dysplazii kyčelního kloubu (DKK) a dysplazii loketního kloubu (DLK)  a OCD vašeho psa (feny). Mužete se však domluvit na snímkování také přímo u posuzovatele pro BC.

2) Když je psovi (feně) více než 12 měsíců, zeptejte se kdy a za jakých podmínek (jak máte psa připravit) se máte ke snímkování dostavit. Nezapomeňte si vzít průkaz původu psa a adresu klubového posuzovatele, na kterou se má RTG snímek odeslat k vyhodnocení.

Posuzovatel pro BC:

MVDr. Jaromír Ekr
VET-KLINIKA s.r.o.
Pražská 04/53
500 04 Hradec Králové
tel:495 533 261
mobil: 605 346 317
e-mail: info@vetklinika.cz
web: www.vetklinika.cz

3) Požádejte veterináře aby zkontroloval, zda je snímek ostrý (při pochybnostech raději RTG zopakujte) a zda obsahuje správné číslo zápisu (tetovací číslo) psa.

4) Sami zkontrolujte, zda vám rentgenující lékař zapsal provedení RTG DKK do průkazu původu psa a předejte mu adresu posuzovatele pro border collie. Rentgenující lékař pak zašle na tuto adresu snímek k posouzení.

5) Originál vyhodnocení RTG zasílá posuzovatel majiteli (tedy vám) na dobírku. Cena za posouzení kompletu DKK, DLK, OCD  je 1300,- Kč