DKK, DLK

DKK – Dysplazie kyčelního kloubu, DLK (dysplazie kloubu loketního)

Definice DKK a anatomie

DKK je dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelních kloubů. Jedná se tedy o vývojové, nikoli vrozené, onemocnění s polygenní dědičností. Na jeho vzniku se podílí kromě dědičnosti, která je daná genetickou informací, i faktory vnějšího prostředí. Pro vznik onemocnění je typická laxita kyčelních kloubů.

Kyčelní kloub tvoří hlavice stehenní kosti a  jamka – tzv. acetabulum. Hlavice je v jamce držena díky vazu – lig. teres, kterým jsou obě struktury spojeny a také díky kloubnímu pouzdru. Utváření kloubu se může u jednotlivých plemen morfologicky lišit, např. hloubka acetabula – velmi hluboké u bernardýna, bernského salašnického psa, ploché u boxera, labradora.., oválný tvar jamky u basetů, jezevčíků, španělů a pekinézů.

Funkce kyčelního kloubu

Kyčelní kloub má v rámci pohybového aparátu 2 základní funkce  – jako nosič těla (nosná funkce) a jako struktura umožňující pohyb (pohybová funkce). Podíl hrudních a pánevních končetin na těchto funkcích je rozdílný. Hrudní  končetiny jsou méně zaúhlené (úhel mezi kostmi je blízký 180 stupňům), protože plní hlavně nosnou funkci a podle typu plemene nesou 60 – 80% hmotnosti těla. Naproti tomu končetiny pánevní jsou více zaúhlené, mají především funkci pohybovou a nesou 20 – 40% hmotnosti. Při pohybu vpřed je většina síly přenášena přes kyčelní klouby, obratle a pánev do těžiště v přední části těla. Síly, které na kyčelní kloub působí při skoku nebo rychlém startu jsou  nepoměrně vyšší  než při stání a mohou dosahovat až šestinásobku hmotnosti zvířete.

Výskyt DKK

Nejčastěji postiženými plemeny jsou: bernardýn, bulmastif, novofundlandský pes, bernský salašnický pes, zlatý retrívr, rotvajler, mastif, čau-čau, velký knírač, německý ovčák, gordon setr.. Nejméně postižená plemena jsou chrti, kolie, belgický ovčák, sibiřský huski, dalmatin, špic, flat-coated retrívr …

Výskyt ovlivňuje tělesná výška, váha a rychlost růstu. Bylo prokázáno, že riziko výskytu DKK u obřích plemen je 50krát  a u velkých plemen 20krát vyšší než u malých a středních plemen. Na druhou stranu, i pokud se dysplazie vyskytne u jedince malého plemene, nemusí být klinické příznaky nemoci tak výrazné a proto k diagnostice  často ani nedochází. Dysplazie kyčelního kloubu je na pohlaví nezávislé onemocnění a v 89% případů postihuje oba kyčelní klouby.

Příčiny vzniku DKK

Hlavní roli při vzniku DKK hraje dědičnost. Bylo zjištěno, že při křížení dvou negativních jedinců (bez DKK) je podle různých výzkumů v průměru 26% (16 – 43 %) pravděpodobnost, že jejich potomek bude mít pozitivní nález. Při páření jednoho pozitivního (nemocného) a jednoho negativního (zdravého) jedince je to až 48 % (25 – 62%), u dvou pozitivních rodičů pak je 77% (46 – 93%) pravděpodobnost postiženého potomka. Při zvyšujícím se stupni DKK u rodičů roste statisticky četnost a stupeň postižení i u potomků, bez ohledu na to, nese-li vadné geny otec nebo matka.

Faktory přispívající ke vniku DKK u štěňat

 • Chybné utváření acetabula – aplazie, hypoplazie a porucha ve vývoji lig. teres
 • Zpožděná osifikace kyčelní hlavice – možnou příčinou je nedostatečné krevní zásobení  jako následek časné synoviitidy
 • Nedostatečné osvalení pánevní oblasti a končetin. Index osvalení pánve udává její procentuální podíl z celkové váhy. Bylo zjištěno, že s rostoucím indexem se snižuje i výskyt DKK, přičemž trénink nehraje roli. Podle některých autorů se jedná o biomechanický problém, při kterém pokud není vývoj kostry doprovázen adekvátním vývojem svalové hmoty, dojde k narušení rovnováhy a svalstvo nedrží hlavici dostatečně v jamce. Častěji jsou proto postižena velká a obří plemena, protože lehká plemena mají vůči kostře relativně velký objem svalů. Existují i výhrady vůči této teorii díky výskytu dysplazie u dobře osvalených plemen jako je baset, corgi, rotvajler.
 • Chybný vývoj m. pectineus. Příčinou může být např. myopatie mezi 4. a 121. dnem života, vedoucí ke zkrácení svalu a tím změně směru hlavice, která míří víc k okraji acetabula. U osmi týdenních štěňat, u kterých byla přetnuta úponová šlacha tohoto svalu se v  šesti měsících prokázal na operované straně nižší stupeň dysplazie než na neoperované. Myotomie však vzniku DKK nezabrání.
 • Jedinci stejného plemene s vyšším stupněm DKK vykazují užší pánevní dutinu než jedinci zdraví nebo s nižším stupněm dysplazie.  – Vnitřní sklon pánevních stěn vede také k rotaci acetabula náklonu stropu pánevní jamky, která tak poskytuje hlavici nižší oporu.
 • Sakralizace posledního 7. bederního obratle a jeho spojení s kostí křížovou (přechodový obratel)
 • Spáditá záď a více zaúhlené končetiny (problém hlavně v chovu německých ovčáků). Kloubní jamka je nerovnoměrně zatížená, zvyšuje se zátěž na její okraj.
 • Vliv hormonů. Estrogeny mohou mít vliv na ochablost vazů,  vytvoření menší hlavice stehenní kosti a plošší jamky. K jejich vlivu může dojít při poruchách metabolismu estrogenů v těle plodu během březosti, při nadprodukci estrogenů placentou. Na rozvoj DKK může mít vliv i vysoká produkce růstového hormonu.
 • Rychlost růstu. Je daná především dotací energie. Vyšší hmotnost štěňat vede k vyšší tendenci k rozvoji DKK. Regulovaný růst je důležitý zejména pro optimální vývoj kostry, přičemž kritické období je do 4,5 měsíce věku. Kostra nedrží krok s vývojem šlach a svalů, dochází k abnormálnímu vývoji kostí a kloubů, které jsou nadměrně zatíženy hmotností těla . To vede k rozvoji inkongruence kloubních ploch mezi hlavicí a acetabulem u obzvlášť těžkých štěňat. Doporučuje se proto restriktivní krmení , ve kterém je však dostatek živin a potřebných minerálních látek.
 • Dalším faktorem ovlivňujícím výskyt DKK je nadbytek energie v krmivu, nedostatek bílkovin, nadbytek vápníku. Poměr vápníku a fosforu by měl být udržen v poměru 1,3 – 2:1. Vliv má rovněž vitamín C, který je důležitý pro syntézu kolagenu a tím i tvorbu kostní tkáně. Chovatel by se měl vyvarovat dotací vitamínu D, u nějž hrozí předávkování.
 • Nadměrný pohyb štěňat. Až do věku 6 měsíců by měly být omezeny aktivity jako je běh u kola a velmi intenzivní trénink. Prospěšné je zajistit pohyb spíše na měkkém a vyvarovat se kluzkým povrchům.


Vývoj DKK a artrózy

Štěňata se rodí se zdravými kyčelními klouby. To, jestli dysplazie vznikne, závisí na genetické výbavě každého jedince a faktorech vnějšího prostředí. Příčinou rozvoje DKK je nestabilita kloubu, která je daná dvěma základními příčinami, špatným vývojem stříšky jamky (příliš mělká) a  laxitou vazu. Další faktory napomáhající nestabilitě kloubu jsou i nedostatečný svalový tonus a pevnost kloubního pouzdra. Dysplazie se vyvine tak, že mechanická zátěž tělesné hmotnosti vede ke zvýšení sil, které působí na dislokaci hlavice a tím se zvýší i síla působící na vnější okraj jamky. Díky tomu se pak opožďuje v růstu a je plošší. Dochází k poruše růstu chrupavky na dorzálním okraji acetabula, v mediální části chrupavka narůstá dál. Pokud leží hlavice více než polovinou svého průměru mimo jamku, mluvíme o subluxaci hlavice. Nejkritičtější období je první a druhý měsíc života, kdy kostní tkáň ještě zcela nenahradila chrupavčitý model kloubu a každodenní zátěž  ovlivní, na kterých místech se poddajná chrupavčitá tkáň přestaví v tvrdou kostní tkáň.

Artróza je spojena s vyššími stupni dysplazie a označuje degenerativní změny na kloubu. Primární artróza je u starších zvířat bez zjevné příčiny. Zde se jedná o artrózu sekundární, která je následkem dysplazie a může se vyskytnout i u jednoletých zvířat. Při nerovnoměrném zatížení chrupavčitých kontaktních ploch kloubu – plocha, na kterou síla působí je díky patologickým poměrům zmenšená a tím se zvyšuje i tlak působící na tuto plochu, což vede k přetížení chrupavky. Chrupavka se opotřebovává až na subchondrální kost (změna není rentgenologicky viditelná), dochází k přestavbě a novotvorbě kosti – zesílení, které na rtg snímku vidíme jako tzv. subchondrální sklerózu. Na nezatížených okrajích kloubu vznikají kostěné osteofyty jako tendence ke zvýšení kontaktní plochy. Tvoří se nejčastěji na kraniolaterálním okraji acetabula, hlavici a přechodu krčku a hlavice. Časem může dojít i k tvorbě velkých kostních tělísek o velikosti 3 – 10 mm.

Mění se i kloubní pouzdro. U zdravého kloubu je tenké jako pergamenový papír, u nemocného jedince může mít sílu až 10 mm. Zesiluje se a opotřebovává i kloubní vaz. Dochází k zánětu kloubního pouzdra. Reaktivní synoviitida vede ke zmnožení kloubní tekutiny a ke změně jejího složení, což dál vede k poškození chrupavky.

Diagnóza a klinické projevy dysplazie

Jen okolo 25% psů trpících dysplazií vykazuje klinické příznaky. Projevy závisí jak na stupni dysplazie (lehký, střední, těžký), tak na zátěži, které je pes během života vystaven. Ta ovlivňuje i věk, kdy se potíže spojené s tímto onemocněním projeví. Je potřeba zmínit, že ne vždy korelují klinické příznaky s rentgenologickým nálezem.

Nejčastější příznaky jsou: obtížné vstávání, potíže „než se rozejde“- to znamená strnulá, neohebná chůze první kroky po klidu, vrávorání zadních nohou, subluxace kyčle při každém kroku (pohmatem), obroušené drápy zadních končetin, potíže při chůzi do schodů, uklouznutí při běhání do zatáčky, současné odrážení se oběma pánevními končetinami, opožděné reakce na povel sedni a lehni, při pohybu je hlava nesena níž a zároveň může být vyklenutý hřbet – přesun těžiště a vyšší zátěž na předních končetinách, změna potíží při změně počasí – neprospívá hlavně zima a vlhko, může se objevit i zvýšená agresivita v důsledku bolesti, asymetrie při sezení – bolavá končetina není pod tělem, ale vytočená do strany, atrofie svaloviny pánevních končetin, bolestivost a krepitace při pasivní flexi, extenzi, rotaci.

Akutní fáze dysplazie

Nejčastěji se objevuje ve věku 5 – 8 měsíců. U štěňat pozorujeme houpavou chůzi, většinou bez příznaků bolesti nebo náhlé potíže při vstávání apod. Bolest může souviset s mikrofrakturami v dorzální části kyčelní jamky (rentgenologicky nezjistitelné) díky tlaku subluxované hlavice na její nedostatečně zkostnatělý okraj. S vyhojením těchto mikrofraktur bolest kolem 8 – 11 měsíce odezní. Další příčiny bolesti souvisí s natahováním dobře inervovaného kloubního pouzdra nestabilního kloubu, přičemž tím dochází i k jeho zesílení. V neposlední řadě bolest vyvolávají i kontraktury okolních svalů, jako snaha o stabilizaci kloubu. U většiny psů dochází ve 12 –14 měsících bez ohledu na stupeň dysplazie ke stabilizaci poměrů a přechodnému vymizení bolesti.

Chronická fáze dysplazie

Postihuje většinou psy od 1-1,5 roku věku a je podmíněna sekundárně – artrózou. Rozlišujeme dva typy bolesti – bolest rozjezdovou a zátěžovou. Projevuje se neochotou k pohybu a kulháním, spíš než  naříkáním. Může při vzrušení – hra, aport, hon – přechodně vymizet. Artróza je nejdříve bezpříznaková – latentní, protože dochází k poškození chrupavky, která nemá receptory bolesti, toto poškození však dříve či později vede k synoviitidě a zánětu kloubního pouzdra, které už receptory bolesti obsahuje, dochází i k podráždění periostu  marginálními osteofyty a svalovým spazmům. Bolest vede k omezení rozsahu pohybu kloubu – ze 110 až na 45 stupňů, k atrofii svalů a hypertrofii svaloviny předních končetin. Projevy závisí na povaze psa, stupni postižení, věku, váze, osvalení, počasí apod.

Diagnostika DKK

Manuální diagnostika DKK

Prokazujeme nestabilitu kyčelního kloubu pomocí Ortolaniho testu po vyblokování svalového tonu pomocí  narkózy. Nejlépe je vybavitelný u mladých jedinců do 4 – 8 měsíců. Později  mohou sekundární změny fixovat hlavici v jamce. Pacient je v boční poloze, kyčel a koleno v  úhlu 90 stupňů. Princip spočívá ve snaze vytlačit hlavici kyčelního kloubu na okraj jamky (nestabilita), přičemž po abdukci opět zapadne, často s dobře slyšitelným kliknutím.

Rentgenologická diagnostika DKK

Rentgenologická diagnostika přesného stupně dysplazie není ve věku od 4. – 11. měsíce možná, protože zhruba u 20% testovaných jedinců se výsledek může ať už k horšímu nebo k lepšímu ještě změnit. Platí ale, že u zvířat, u nichž není v tomto období zjištěna dysplazie, může dojít od 12. měsíce ke změně většinou maximálně o jeden stupeň, to znamená, že většinou nezjistíme horší stav, než je lehká forma DKK.  Lehká forma dysplazie se může s věkem buď upravit na negativní – zdravý jedinec, zůstat na lehkém stupni, nebo se zhoršit na střední stupeň dysplazie. U jedinců, u nichž byl v raném věku zjištěn střední nebo těžký stupeň většinou výsledek zůstává.

Posouzení RTG DKK

Minimální věk pro posouzení snímků na vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů je 12, 18 nebo 24 měsíců podle plemene a požadavků chovatelských klubů. Vyšší věk je požadován zejména u obřích plemen.

Pro zhotovení oficiálního snímku je nutná sedace psa k vyblokování svalového tonu a pro umožnění optimální polohy. Snímek se zhotovuje na zádech, s nataženými a mírně vtočenými pánevními končetinami, kyčelní klouby, kolena i hlezenní klouby uvedeme do extenze. Končetiny musí probíhat paralelně, tak, aby čéšky byly na snímku uprostřed stehenní kosti. Pánev nesmí být rotovaná.

Na snímku se hodnotí tvar hlavice, hloubka zanoření hlavice, symetrie kloubní štěrbiny, Norberg – Olssonův úhel, degenerativní změny.

Podle FCI se hodnotí DKK takto:

STUPEŇ POPIS
A negativní, bez příznaků dysplazie Kongruentní hlavice a acetabulum, Norberg – Olssonův úhel je 105 stupňů a více. Kraniolaterální okraj acetabula je ostře ohraničený a mírně zaoblený, kloubní štěrbina je úzká a pravidelná, střed hlavice leží mediálně od dorzálního okraje acetabula
B hraniční dysplazie, přechodný stupeň Mírná inkongruence, střed hlavice leží mediálně od DOA, N-O úhel je 105 a více. Nebo jsou hlavice femuru a acetabulum kongruentní a úhel je nižší než 105.
C mírná dysplazie Kloubní plochy jsou inkongruentní, N-O úhel je větší než 100. Kraniolaterální okraj je mírně oploštělý, střed hlavice je na úrovni DOA. Mírná artróza.
D střední dysplazie Výrazná inkongruence se subluxací, střed hlavice leží laterálně od DOA. N-O úhel je více než 90 stupňů. Kraniolaterální okraj acetabula je oploštělý a/nebo jsou zřetelné příznaky artrózy.
E těžká dysplazie Výrazné změny v kyčelním kloubu jako subluxace nebo luxace, N-O úhel je méně než 90 stupňů.Výrazné oploštění kraniolaterálního okraje acetabula , deformace hlavice, další příznaky artrózy.

Existují různá hodnotící schémata, mezi nejnovější patří to, kdy je hodnoceno sedm parametrů , každý počtem bodů od 0 do 4 . Po vyhodnocení se jednotlivé body sečtou a stupni A odpovídají 0 – 2 body – zdravý kloub, stupni B 3 – 7 bodů – přechodná forma, 8 – 14 bodů nízký stupeň dysplazie C, 15 – 21 bodů střední stupeň D, 22 – 28 bodů vysoký stupeň dysplazie E. Parametr 1.1,1.2,1.3 popisují acetabulum, 2.1,2.2 hlavici a krček femuru, 3 a 4 vzájemné postavení hlavice a acetabula – kongruitu kloubní štěrbiny a Norberg – Olssonův úhel.


Léčba DKK

Konzervativní řešení

Všeobecná opatření – restrikce krmení a tím snížení váhy a zátěže kloubu, u krátkosrstých psů by měla být žebra viditelná, u ostatních plemen alespoň hmatatelná. Vyvarovat se nadměrnému pohybu  – špatná je hlavně dlouhá zátěž a krátká intenzivní zátěž  – skoky, starty. Je dobrý pravidelný pohyb nejlépe kontrolovaný (na vodítku), který vede k trénování svalů  a brání ztuhlosti kloubů. Při pohybu by neměly být překročeny hranice bolesti (objeví se kulhání) a únavy. Doporučitelný je naopak pohyb, který šetří klouby, to znamená pohyb na měkkých površích a plavání. Hry s ostatními psy, hony a podobně vedou k potlačení bolesti a přetěžování. Místo k ležení by mělo být měkké a suché. V rámci fyzioterapie je možno použít elektrickou dečku k prohřívání kloubů, zvýší se tak prokrvení tkáně, což vede k úlevě od bolesti a uvolnění spazmů.

Medikamentózní terapie zahrnuje použití nesteroidních antiflogistik a analgetik, které zvyšují kvalitu života, jejich nebezpečí spočívá v omezení pocitů bolesti a tím přetěžování. Dále se používají chondroprotektiva  podporující regeneraci chrupavky. Účinnou látkou je u většiny glukosamin sulfát, který podporuje tvorbu glykosaminoglykanů – základních součástí chrupavky, které vážou vodu a zvyšují její elasticitu. Anabolika zajišťují funkční zlepšení vlivem zvýšeného osvalení a tím zvyšující se stability kloubu. Nesmí se však používat u psů před ukončením růstu, protože mají vliv na uzavření růstových zón.

Operativní řešení

Na tomto místě krátce zmíním jednotlivé metody.

Juvenilní symfyziodéza

Jedná se o velmi účinnou metodu prováděnou u štěňat ve věku 12 –16 týdnů. Při operaci se pomocí elektrokauteru způsobí termická nekróza germinálních chondrocytů, což vede k předčasnému uzávěru růstové ploténky stydké kosti. Část pánve tak předčasné růst ukončí, její dorzolaterální část však roste dál a dochází  k  ventrolaterální rotaci acetabula  a zlepšení překrytí hlavice kloubní jamkou.

Trojitá osteotomie pánve

Indikací je nedostatečné zanoření kloubní hlavice do jamky, i když je dost velká – hluboká a kongruentní, artróza je zatím minimální, používá se u psů velkých plemene stáří 5-12 měsíců. Kontraindikací je nedostatečná hloubka jamky, jiné ortopedické nebo neurologické potíže a deficity. Při této metodě se přeruší kost sedací, kyčelní i stydká, přičemž po zvýšení náklonu acetabula až  o 60 stupňů se kosti fixují ploténkou a drátem.

Resekce hlavice

Odříznutím kloubní hlavice se přeruší kostní kontakt  a zdroj bolesti, časem se vytvoří fibrózní spojení – pakloub. Metoda je určena psům s vysokým stupněm artrózy a bolesti. Limitující je její využití u jedinců do hmotnosti 15 kg. Při této metodě je důležité zvládnout rekonvalescenci. Spočívá nejdříve v procvičování končetiny pasivními pohyby, později aktivně, plaváním apod. Rychlost s jakou se pacient bude zotavovat závisí také na stupni atrofie svaloviny před operací.

Totální endoprotéza

Finančně náročná metoda. Jamka acetabula se nahrazuje polyethylenovou jamkou a hlavice kovovou protézou. Kandidáty jsou pouze dospělí psi většinou velkých plemen.

Ostatní

Přetětí musculus pectineus – jedná se o přitahovač stehna,  přetnutím jeho úponové šlachy dojde pouze k omezení bolesti snížením tahu na kloubní pouzdro, vývoj artrózy ale pokračuje. Tato metoda se již nepoužívá.

Denervace kloubního pouzdra – metoda spočívá v odstranění inervace v okolí kloubního pouzdra, které zajišťují n. gluteus cranialis, n. ischiadicus, n. femoralis a n. obturatorius.

Osteosyntéza a operativní korekce proximální části stehenní kosti, tak, aby hlavice zapadla hlouběji do kloubní jamky.

Prodloužení krčku stehenní kosti pomocí vytětí klínu v kosti a fixace šrouby.

Plastika kyčelní jamky biokompatibilním osteokonduktivním polymerem.

Alternativní řešení

V literatuře je uvedena i možnost alternativní terapie, kdy se aplikují dutou jehlou v akupunkturních bodech implantáty zlatých částic, které neutralizují negativní elektrický náboj v kloubu a snižují bolest. Aplikují se extraartikulárně do oblasti kloubu. Účinek by se měl dostavit do jednoho týdne.

Prevence DKK

Selekce chovných zvířat se provádí díky rtg diagnostice a standardizovanému vyhodnocování snímků. Tím může docházet k páření pouze zdravých zvířat. I  taková však mohou být nositeli defektních genů, které se neprojevily díky pozitivnímu vlivu prostředí . Bylo zjištěno, že 63% potomků od rodičů, kteří byli prostí dysplazie je rovněž prostých, 37 % však  nese defektní geny, to znamená, že dysplazie se u nich neprojevila jen díky vlivu vnějšího prostředí. Proto se pářením těchto jedinců může objevit dysplazie u jejich potomků a tato  selekce je tudíž pomalá a účinná jen do určitého rozsahu. Vyšším stupněm je selekce rodičů na základě fenotypu a rtg vyšetření jejich potomků. Tato selekce je z hlediska ozdravění chovu efektivnější. Kromě potomků lze testovat i ostatní příbuzné, prarodiče, sourozence apod. Čím bližší příbuzní, tím vyšší procento dědičných vloh. Nejvyšší vypovídací hodnotu mají potomci, před prvním připouštěním chovných zvířat i jejich sourozenci a rodiče.

Dysplazie kyčelního kloubu je nejčastějším ortopedickým onemocněním u velkých plemen psů. Cílem rentgenologické diagnostiky je zajistit genetickou kontrolu onemocnění  vzhledem k populaci a poskytnout předpověď onemocnění a jeho závažnosti  u jedince dlouho před tím, než  se vyvinou klinické příznaky.

Kompletní informace na stránkách vetcentra

Autor článku MVDr. Pavla Hyclová   © 2006 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

Vyhodnocení ČR

POSUZOVÁNÍ DKK, DLK V ČESKÉ REPUBLICE

Pro potřeby bonitace je nutné provést vaší border collii vyšetření DKK (dysplazie kyčelního kloubu). Ačkoli je míra její dědičnosti neustále probírána v odborné i laické kynologické veřejnosti, nic se nemění na tom, že její výsledek je nutný pro zařazení do chovu.

V ČR existuje stupnice dle FCI:

Stupeň 0 – negativní nález HD-A
Stupeň 1 – hraniční nález HD-B
Stupeň 2 – lehký stupeň dysplazie HD-C
Stupeň 3 – střední stupeň dysplazie HD-D
Stupeň 4 – těžký stupeň dysplazie HD-E

Do chovu již není pouštěna border collie se stupněm 3 nebo 4.

Jak postupovat ???

1) Je potřeba vyhledat veterinární pracoviště (i v míste bydliště), které vám provede rentgen (RTG) na dysplazii kyčelního kloubu (DKK) a dysplazii loketního kloubu (DLK)  a OCD vašeho psa (feny). Mužete se však domluvit na snímkování také přímo u posuzovatele pro BC.

2) Když je psovi (feně) více než 12 měsíců, zeptejte se kdy a za jakých podmínek (jak máte psa připravit) se máte ke snímkování dostavit. Nezapomeňte si vzít průkaz původu psa a adresu klubového posuzovatele, na kterou se má RTG snímek odeslat k vyhodnocení.

Posuzovatel pro BC:

MVDr. Jaromír Ekr
VET-KLINIKA s.r.o.
Pražská 04/53
500 04 Hradec Králové
tel:495 533 261
mobil: 605 346 317
e-mail: info@vetklinika.cz
web: www.vetklinika.cz

3) Požádejte veterináře aby zkontroloval, zda je snímek ostrý (při pochybnostech raději RTG zopakujte) a zda obsahuje správné číslo zápisu (tetovací číslo) psa.

4) Sami zkontrolujte, zda vám rentgenující lékař zapsal provedení RTG DKK do průkazu původu psa a předejte mu adresu posuzovatele pro border collie. Rentgenující lékař pak zašle na tuto adresu snímek k posouzení.

5) Originál vyhodnocení RTG zasílá posuzovatel majiteli (tedy vám) na dobírku. Cena za posouzení kompletu DKK, DLK, OCD  je 1300,- Kč

Vyhodnocení OFA (USA)

VYHODNOCENÍ  RTG DKK U SPOLEČNOSTI OFA (USA)

Od roku 2008 BCCCZ uznává i vyhodnocení DKK u americké společnosti OFA. Provedení vyhodnocení DKK má však drobné odlišnosti od českého provádění rentgenu a placení posudku, proto si prosím prostudujte následující informace:

1) věk psa/feny musí být v době provedení RTG vyšší než 24 měsíců
2) velikost filmu je stejná jako při vyhodnocování v ČR, rentgen však musí obsahovat tyto informace:
– jméno a CHS psa/feny nebo celé číslo zápisu v PK
– jméno veterináře nebo název kliniky, kde je RTG prováděno
– datum provádění RTG
3) vyplněný formulář, kde se vypisují informace o psu/feně, majiteli, ale také o klinice, kde je RTG prováděno. Veterinární lékař musí také vyplnit, jakou narkózu použil při přispání psa/feny a také potvrdit, že provedl identifikaci (čip, tetování).
4) poplatek za vyhodnocení RTG je 30 USD. Platba se provádí pouze strhnutím z platební karty. Na formuláři vyplníte druh karty (VISA/Mastercard), číslo karty a exp.date + kod. Platbu 30 USD si společnost OFA sama strhne z Vašeho účtu.
5) OFA vyhodnocuje poněkud odlišným způsobem než jsme v ČR zvyklí. Vyhodnocení provádí vždy 3 veterinární lékaři a na výsledku se musí alespoň dva z nich shodnout.
6) DKK má u společnosti OFA celkem 7 stupňů. Porovnání viz tabulka:

Výsledek OFA Výsledek převeden do FCI stupnice
EXCELLENT HD-A (HD-A1)
GOOD HD-A (HD-A2)
FAIR HD-B (HD-B1)
BORDERLINE HD-B (HD-B2)
MILD HD-C
MODERATE HD-D
SEVERE HD-E

Výsledek DKK od společnosti OFA bude uznávaný při bonitacích BCCCZ od roku 2008. Záleží jen na majiteli border collie, zda na bonitaci předloží výsledek od MVDr. Ekra či od společnosti OFA. Výsledek předložený na bonitaci se však považuje za konečný a neměnný.

Do bonitační karty se od roku 2008 bude zapisovat, kde byl RTG vyhodnocen, zda v ČR či u společnosti OFA.

Společnost OFA provádí nejen vyhodnocení DKK, ale také DLK, OCD a další, poskytuje slevy při zaslání více snímků od psů jednoho majitele, či více psů z jednoho vrhu.

Veškeré informace (v angličtině) a formulář volně ke stáhnutí najdete nawww.offa.org

OCD

OCD Disekující osteochondróza,  je onemocnění vyskytující se  převážně u rostoucích psů velkých plemen. Jedná se o onemocnění chrupavek na kloubních plochách dlouhých kostí.

Mechanismus vzniku – na vzniku osteochondrózy se podílí více faktorů – dědičnost, plemenná predispozice, rychlost růstu i výživa. Na inkriminovaných místech, tj. na chrupavkách kloubních ploch dlouhých kostí, dochází vlivem jmenovaných faktorů k zesílení chrupavky, k nedostatečnému spojení s pod ní ležící kostí, a tím také k narušení krevního zásobení a výživy a následné nekrotizaci (odumření). Odumřelá část chrupavky se může vlivem pohybu kloubu a nárazu při skocích apod. odloučit v podobě šupiny do kloubní dutiny, kde působí jako cizí těleso a způsobuje bolestivost, nestabilitu kloubu a časem vznik artrózu. Někdy dochází k mineralizaci úlomku a defekt je na rentgenových snímcích dobře patrný jako tzv. kloubní myška. V ostatních případech vidíme na RTG snímku oploštění hlavice nebo tmavý defekt.

Výskyt a projevy – nejčastěji postiženým koubem je kloub ramenní, dále kolenní, loketní a hlezenní. OCD je velmi často provázena jen mírným nebo intermitentním kulháním, které se projevuje střídáním období výraznějšího kulhání s obdobím, kdy zvíře vůbec nekulhá. To je způsobeno změnami polohy chrupavčité šupiny v kloubu. Kulhání většinou zesílí až v pozdějším věku vlivem následných artrotických změn.

Řešení – v  časných stadiích, kdy je OCD diagnostikována rentgenologicky bez klinických příznaků, je možné pokusit se o konzervativní řešení. Spočívá v pohybovém klidu na 4-6 týdnů, podávání chondroprotektiv a energeticky chudé dietě. Častěji je ale nutné přistoupit k chirurgickému řešení, v podstatě u všech jedinců starších 7 měsíců. Chirurgický zákrok spočívá v odstranění změněné chrupavky, případně v oživení tkáně pod defektem navrtáním, čímž se způsobí krvácení a dojde tak k rychlejšímu hojení a k vyplnění defektu fibrózní chrupavkou.

Prevence – majitel zvířete může také ovlivnit výskyt tohoto onemocnění a to především výživou. Bylo prokázáno, že častěji se objevuje u psů, kteří jsou v období růstu krmeni ad libitum, škodlivý je hlavně vysoký přísun energie a velké množství vápníku v krmivu. Dbejte tedy na to, aby především štěňata velkých a obřích plemen dostávala granule specielně pro ně vyvinutá, nepřekračujte určené dávkování a samovolně nedoplňujte vápník.

Autor článku : MVDr. Pavla Hyclová      © 2006 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

Oftalmologie

Praktická oftalmologie psa – dědičné choroby

Veterinární oftalmologie je disciplína s úzkou návazností na podrobné vyšetření celkového stavu organismu s velkými nároky na odborné znalosti veterinárního lékaře a na přístrojové vybavení jeho ambulance. Vyšetření oka je vždy nutná součást komplexního celkového vyšetření organismu, protože na očích se můžeme setkat jak s projevy celkového onemocnění (psinka, alergie, diabetes mellitus, intoxikace, hepatitis, dehydratace, přítomnost parasitů), tak s projevy postižení očního bulbu a jeho přídatných ústrojí.

Důležitou součástí oftalmologického vyšetření je získání podrobných anamnestických údajů, majitel odpovídá na otázky týkající se vzniku onemocnění, jeho příčin, průběhu a doby trvání, celkového chování pacienta, výskytu onemocnění u ostatních zvířat v chovu či vrhu, dále prostředí, v němž pacient žije, a jeho pracovního vytížení.

Celá řada onemocnění oka je spojena s genetickou predispozicí a tak znalost zatížení jednotlivých plemen oftalmologickou problematikou je nezbytně nutný předpoklad pro stanovení správné diagnosy a prognosy.

PRA

PROGRESIVNÍ RETINÁLNÍ ARTROFIE (PRA), tj.onemocnění sítnice, zcela jistě zastává první místo v řadě dědičných chorob oka. Jedná se o postupné odumírání specielních buněk, vystýlajících oční kouli a odpovědných za příjem světelných paprsků. Tomuto onemocnění je v západních zemích věnována značná pozornost.

Zjednodušeně řečeno, existují dvě základní formy tohoto onemocnění:  generalizovaná a centrální, lišící se nejen klinickým nálezem, ale i formou dědičnosti. Generalizovaná se projevuje atrofií v periferních částech sítnice, středová část je nezměněna. Tato středová část je však postižena při onemocnění psa formou centrální.

První klinické příznaky PRA jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa (výrazné při fotografování – psovi „svítí oči“). Zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fází je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku.

Diagnostika tohoto onemocnění je vázána na specializovaná pracoviště vlastnící fundus kameru, či elektroretinograf, kterými lze diagnostikovat onemocnění ještě před vlastními klinickými příznaky. Např. u pudlů největší frekvence klinických projevů je mezi  3. – 5. rokem stáří, ale technika je může odhalit už od 9 měsíců.

Katarakta

KATARAKTA (KAT), tj. šedý zákal čočky je všeobecně považována za jednu z nejvýznamnějších příčin zhoršené zrakové funkce u psa. Kataraktu lze definovat jako jakýkoliv zákal čočky, který negativně ovlivňuje vidění. Přestože existuje mnoho klasifikačních schémat, žádné nebylo všeobecně přijato. Katarakta může být klasifikována podle doby vzniku, etiologie, podle vrstvy čočky kterou postihuje, podle tvaru, barvy nebo stupně zákalu.

Kritérium klasifikace – dle lokalizace změn na čočce
Katarakty mohou být omezeny na specifická místa čočky, nebo mohou postihovat čočku celou. Lokalizace je mnohdy charakteristická pro určité plemeno, a v některých případech lze na základě lokalizace vyslovit prognózu onemocnění.

Toto onemocnění se patrně dědí recesivně s výskytem v nejrůznějším věku zvířete. Kromě dědičného původu onemocnění, však lze výskyt katarakty pozorovat i při orgánových onemocněních (diabetes mellitus) a fyziologicky ve vyšším věku jedince. Chirurgické odstranění je nejspolehlivější terapie katarakt.

Podrobněji na   http://www.medipet.cz/oftalmologie05.htm

Glaukom

GLAUKOM, tj. zelený zákal čočky. Toto onemocnění je spojeno se zvýšením nitroočního tlaku. Řešení tohoto onemocnění je obtížné pro veterináře, a od majitele vyžaduje veliké pochopení a trpělivost.

Klinické příznaky bývají velmi rozdílné. Závisí na době trvání a rychlosti vzniku onemocnění a na věku psa.

Bolestivost u akutního glaukomu je vysoká bolestivost oka při tlaku prstů na oční bulbus ( oko )
Blefarospasmus křečovitý stah víček
Změny chování často souvisí s bolestivostí, dále se může přidat netečnost, nechutenství, vyhledávání
tmavých a klidných koutů, deprese, agresivita při doteku oka
Mydriasis rozšíření zornice
Otok rohovky zůsobuje kouřově namodralé až mléčné zabarvení rohovky
Překrvení oční běliny ( bílý okraj oka )  typické pro glaukom. Cévy běliny jsou červenofialové, výrazně zvětšené
Zvýšení tlaku komorového moku zvýšení nitroočního tlaku. Hodnoty nad 30 mm Hg jsou příznačné pro galukom
Změny vidění, poruchy orientace jsou výrazné u zvířat postižených náhlým a prudkým zvýšením nitooč. tlaku
Exoftalmus vysunutí oka z očnice
Luxace čočky – její vysunutí z normální polohy. Tuto anomálii je těžké odlišit od příčiny či následku glaukomu.
U řady plemen  jde o genetickou predispozici a glaukom je pak následek. Uvolněním závěsných vláken čočky při                                                                      glaukomu vzniká luxace čočky, tzn. glaukom je její příčinou
Mělká přední komora oční – zmenšení komorového úhlu. Důležitý příznak při diagnostice glaukomu.

Hodnocení, vznik a vývoj glaukomu :

primární ( prvotní ) glaukom je diagnostikován bez předchozího jiného onemocnění. Často je neznámého původu.
sekundární ( druhotný ) glaukom je nejčastěji zjištěn jako následek zvýšení nitroočního tlaku
kongenitální ( vrozený ) glaukom je poměrně vzácný a zjistíme jej již při narození nebo krátce po narození štěňat

Další hodnocení je podle stavu komor.úhlu, tj. glaukom s otevřeným a uzavřeným duhovko – rohovkovým úhlem.

Plemenná predispozice ( náchylnost ) pro vznik primárního glaukomu se uvádí u více jak 45 plemen. Nejčastěji u baseta, bígla, kokršpanělů, sibiřských husky, retrivrů, jezevčíků, trpasličích pudlů.

Prvotní příčina

primární luxace čočky – u některých plemen ( teriéři, trpasličí pudl, border kolie ) je náchylnost dědičná. Onemocnění postihuje obě oči a patří mezi geneticky sledovaná onemocnění
uveitis – zánět duhovky, cévnatky a řasnatého tělesa oka nádorová onemocnění oka
nitrooční krvácení – to může být způsobeno úrazem, poruchou srážlivosti krve, vysokým tlakem
pigmentální glaukom – diagnostikován hlavně u kern teriérů. Léčba bývá neúspěšná.
katarakta, šedý zákal oční čočky – tím vzniká druhotný zánět duhovky komplikovaný glaukomem. Toto postihuje
diabetiky nebo psy po chirurgickém ošetření čočky.

Terapie glaukomu

Úspěšnost léčby závisí na včasném rozpoznání onemocnění a co nejrychlejším nasazením léčby. Z důvodu složitosti onemocnění a potřebného přístrojového vybavení pro diagnostiku, doporučuji při podezření na toto onemocnění navštívit speciální oční pracoviště.
Terapie je buď konzervativní ( léky ), chirurgická a nebo je kombinací obou. Výběr léčby je individuální a závisí na příznacích, komorovém tlaku, době trvání onemocnění, věku pacienta a na spolupráci majitele. S glaukomovým pacientem je vždy potřeba zacházet jako s akutním pacientem.
Mezi ochranná opatření lze zařadit genetickou kontrolu u náchylných plemen.


Další dědičné oční vady vyskytující se  na víčkách a spojivce (adnexa)

Dědičné vady nepostihují pouze samotný bulbus, ale při důkladném oftalmologickém vyšetření odhalíme i řadu defektů postihujících tzv. adnexa (měkké tkáně obklopující oční kouli). Nejčastěji se setkáváme s vadami tvaru a polohy víček, s poruchou růstu a uložení řas i s defekty na spojivce a na slzném aparátu.

Podrobnosti o těchto vadách na stránkách MVDr. Beránka  http://www.veterina-pce.cz/

Klinické vyšetření očí

VYŠETŘENÍ FUNDUS KAMEROU

Protože frekvence výskytu geneticky přenosných onemocnění je značná (jen u plemene americký kokršpaněl je popsáno 23 genetických onemocnění očního aparátu), ve většině západních zemí je jim věnována značná pozornost s úmyslem rychlého a plošného ozdravení chovů, relativně vysoce zamořených těmito onemocněními. Již od útlého věku jsou štěňata vyšetřována očním specialistou a přísně dokumentován stav jejich očního aparátu. Ten je pak dokladován při prodeji štěňat, při jejich bonitacích a v neposlední a nejdůležitější řadě v době zařazení do plemenitby. Po celou dobu působení psa v plemenitbě je vyšetření periodicky opakováno a dokladováno fotodokumentací.

Vyšetřené zvíře vždy obdrží protokol o vyšetření s celosvětovou platností a fotodokumentaci vyšetřeného očního pozadí předvedeného psa, přičemž kopie a druhý snímek je zde archivován. Vlastní vyšetření se skládá z klinického vyšetření završeného prohlídkou očního pozadí kamerou KOWA – 2 s fotografickým záznamem. Trvá asi 10-20 minut a je prováděno za plného vědomi zvířete.

Vyšetření u štěňat

Toto vyšetření se provádí ve věku 5-9 týdnů, ve většině případů ještě u chovatele.

Je /bylo/ povinné u štěňat /u vrhu/, kde ani jeden z rodičů nemá genetické vyšetření na DNA CEA – NORMAL !!!

Od 1.1.2010 je povinnost, mít vyšetřeného minimálně jednoho z rodičů vrhu na DNA CEA s výsledkem NORMAL !!!

V tomto věku je choroba nejlépe zjistitelná. U této oční choroby existuje tvz.“šteněcí“ a „dospělácká“ forma (velice laicky řečeno) a pouze ve věku 5-9 týdnů jsou obě dobře rozpoznatelné. V pozdějším věku se štěněcí forma překryje zabarvením oka a je již po zbytek života nezjistitelná. Druhá forma choroby CEA je patrná po celý život

Vyšetření u dospělého jedince

Pro bonitaci je potřebné mít vyšetření na oční choroby – CEA a PRA ve věku min. 12 měsíců. Platnost vyšetření u psa je 2 roky , u feny 3 roky. Poté se musí vyšetření obnovovat a jeho kopii vždy musíte zaslat poradci chovu.

Toto platí i v případě, že má váš pes DNA vyšetření na CEA s výsledkem NORMAL. Oční vyšetření se absolvuje kvůli onemocnění PRA a pan doktor stejně oči vyšetřuje komplexně na všechna onemocnění. A v posledních letech i na glaukom /zelený zákal/ – tzv. gonioskpoie.

Vyšetření se provádí na specializovaném pracovišti. Zde jsou vypsáni všichni vet. lékaři, kteří mají oprávnění provádět tato vyšetření:

MVDr. Jiří Beránek, Husova 1747, Pardubice
466 262 914, 603 272 796

Cca 1x měsíčně také vyšetřuje v Plzni a Českých Budějovicích – je nutno si předem zjistit termín a objednat  se
VEDILAB spol.s.r.o. , Pod Vrchem 51, Plzeň, tel.  377 262 114
Veterinární klinika Vltava, Otavská 1453, sídliště Vltava, České Budějovice, tel. 385 520 561

MVDr. Pavla Trnková, Fillova 14, Brno
548 520 099, 604 824 924
———-
MVDr. Petr Raušer, Trávníky 28, Brno
603 857 693
———-
MVDr. Petr Staňa, Budečská 7, Ostrava
596 120 482
———-
MVDr. Vladimír Knapík
Vet. klinika MEDIPET, Broučkova 5395, Zlín
577 222 737
577 222 747,  medipet@post.cz
———-
MVDr. Pavel Hron
Vet. klinika ERIKA, Nám. Dr. Holého 8, Praha 8
284 821 784

Genetické testování

GENETICKÉ TESTY
pro BOC jsou dostupné CEA, TNS, CL, MDR 1, IGS, MH, DM, PBR (FBR)-Epi

Genetický test spolehlivě a rychle odhalí nejen zdravého či nemocného jedince, ale i přenašeče.  Výsledky těchto testů nám umožňují sestavit chovný pár tak, aby pes i fena nebyli genetičtí přenašeči, protože v tom případě hrozí vysoké riziko narození nemocných štěňat. A tak můžeme „jednoduše“ přispět ke zdraví našich psů.
K vyšetření stačí malý vzorek krve (nutné v případě ověření identity zvířete u vet. lékaře) nebo stěr sliznice ústní dutiny, které snadno provede každý chovatel. Test se provádí jen jednou za život psa, protože dědičné založení zvířete se v průběhu života nemění.

Něco málo o genetice

Každá buňka v těle psa má dědičnou informaci rozdělenu do 78 dílků, tzv. chromozomů.
Pes jich polovinu zdědil po matce a polovinu po otci, a tudíž jsou chromozomy tvořeny z  39 párů.
V chromozomech je uloženo zhruba celkem 22 500 genů, které určují dědičné vlastnosti.
Některé znaky (např. barvu srsti) určuje jediný gen. Jiné vlastnosti jsou výsledkem společné souhry mnoha genů (např. plodnost). Z tohoto je jasné, že není gen jako gen.
Jeden a tentýž gen se může vyskytovat v různých formách, jimž říkáme alely.
Celkový sortiment alel (variant jednoho genu) může být poměrně bohatý. Do psa se však „vejdou“ jen dvě alely.
Jedince, který po obou rodičích zdědil tutéž alelu určitého genu označujeme odborně jako homozygotního.
O jedinci se dvěma různými alelami téhož genu hovoříme jako o heterozygotním.

Naděje v genetických testech

Propuknutí choroby má na svědomí poškození genu (tzv. mutace)
Poškozenou formu genu označujeme jako alelu a. Její nepříznivý efekt na vývoj choroby se projeví jenom v případě, že v dědičné informaci není přítomen nenarušený gen (alela A).
Takovému vztahu podřazenosti a nadřazenosti alel říkají genetici recesivita a dominance.
Můžeme tedy říci, že poškozený gen je recesivní ke zdravému, nebo že zdravý gen je dominantní
k poškozenému.

* Nemoc postihne psy, kteří zdědili od každého z rodičů poškozený gen
(alelu a). Postižený jedinec je tedy recesivním homozygotem (aa, v angličtině je označován jako „Affected“).

* Pes s jednou poškozenou kopií genu (alelou a) a jednou kopií normální (alelou A) chorobou netrpí. Je však jejím přenašečem (Aa, v anglickém textu se označuje jako „Carrier„), protože může poškozený gen předat potomkům.

* Pes se dvěma kopiemi normálního genu je zdravý homozygot (AA, geneticky normální,
v angličtině je označován jako „Normal„).

Předpokládané výsledky kombinace rodičů různých genotypů CEA/CH
MATKA – genotyp OTEC – genotyp
Normal Carrier Affected
Normal celý vrh = Normal 1/2 vrhu = Normal
1/2 vrhu = Carriers
celý vrh = Carriers
Carrier 1/2 vrhu = Normal
1/2 vrhu = Carriers
1/4 vrhu = Normal
1/2 vrhu = Carriers
1/4 vrhu = Affected
1/2 vrhu = Carriers
1/2 vrhu = Affected
Affected celý vrh = Carriers 1/2 vrhu = Carriers
1/2 vrhu = Affected
celý vrh = Affected
Tabulka ukazuje, při jakém spojení genotypů obou rodičů vznikají nežádoucí potomci
s genotypem Affected.
Udávání výsledků genetických testů
Optigen / Wilton Genomia Další označení
Zdravý nepřenašeč NORMAL N/N +/+
Zdravý přenašeč CARRIER N/P +/-
Nemocný přenašeč AFFECTED P/P -/-

Udávání výsledků vyšetření    zdroj : Genomia

Často jsou chovatelé zmateni udáváním výsledků . Obecně si může každá laboratoř nastavit systém udávání výsledků dle svého. Vždy je ale třeba připojit legendu, která výsledek objasní.

Laboratoř Genomia používá u všech vyšetření jednotný systém:
N = negativní – hledaný znak (např. mutace, delece) není přítomen
P = positivní – hledaný znak (např. mutace, delece) je přítomen

Genotyp N/N znamená, že mutace není přítomna ani v jedné alele, jedinec není ohrožen /NORMAL/

Genotyp N/P znamená, že mutace je přítomna v jedné alele, jedinec bude přenašečem /CARRIER/

Genotyp P/P znamená, že mutace je přítomna v obou alelách, je ohrožen vznikem konkrétní choroby /AFFECTED/

Vždy jednu kopii genu s delecí zdědil od jednoho rodiče (matky) a druhou kopii genu s delecí zdědil od druhého rodiče (otce).

Některé laboratoře ve světě volí označení symboly + a. V těchto případech věnujte zvýšenou pozornost legendě výsledků. Některé laboratoře používají symbol + ve smyslu našeho P (+ = mutace je přítomna) a symbol – ve smyslu našeho N (mutace není přítomna). Nicméně se můžete setkat také s opačným označením:

 • -/- pro jedince mutovaného homozygota (tedy jedince, který má mutaci (deleci) v obou alelách)
 • +/+ pro zdravého jedince (tedy jedince bez přítomnosti mutace (delece))

V tomto systému je obecně delece označována jako minus. Označení vychází z toho, že delece znamená „vypuštění / vymazání“ části genu (v případě MDR1 chybí 4. páry bazí), proto je pro deleci zvolen symbol „ – “ minus.

Kde se provádějící genetické testy ?

Genomia Plzeň – MDR 1, NCL – http://www.genomia.cz/cz/

Optigen /USA/ – CEA/CH, CL –  www.optigen.com/index.html

Alan Wilton /Austrálie/ – TNS, CL –  http://www.babs.unsw.edu.au/cgf_orders_australia.php