OCD

OCD Disekující osteochondróza,  je onemocnění vyskytující se  převážně u rostoucích psů velkých plemen. Jedná se o onemocnění chrupavek na kloubních plochách dlouhých kostí.

Mechanismus vzniku – na vzniku osteochondrózy se podílí více faktorů – dědičnost, plemenná predispozice, rychlost růstu i výživa. Na inkriminovaných místech, tj. na chrupavkách kloubních ploch dlouhých kostí, dochází vlivem jmenovaných faktorů k zesílení chrupavky, k nedostatečnému spojení s pod ní ležící kostí, a tím také k narušení krevního zásobení a výživy a následné nekrotizaci (odumření). Odumřelá část chrupavky se může vlivem pohybu kloubu a nárazu při skocích apod. odloučit v podobě šupiny do kloubní dutiny, kde působí jako cizí těleso a způsobuje bolestivost, nestabilitu kloubu a časem vznik artrózu. Někdy dochází k mineralizaci úlomku a defekt je na rentgenových snímcích dobře patrný jako tzv. kloubní myška. V ostatních případech vidíme na RTG snímku oploštění hlavice nebo tmavý defekt.

Výskyt a projevy – nejčastěji postiženým koubem je kloub ramenní, dále kolenní, loketní a hlezenní. OCD je velmi často provázena jen mírným nebo intermitentním kulháním, které se projevuje střídáním období výraznějšího kulhání s obdobím, kdy zvíře vůbec nekulhá. To je způsobeno změnami polohy chrupavčité šupiny v kloubu. Kulhání většinou zesílí až v pozdějším věku vlivem následných artrotických změn.

Řešení – v  časných stadiích, kdy je OCD diagnostikována rentgenologicky bez klinických příznaků, je možné pokusit se o konzervativní řešení. Spočívá v pohybovém klidu na 4-6 týdnů, podávání chondroprotektiv a energeticky chudé dietě. Častěji je ale nutné přistoupit k chirurgickému řešení, v podstatě u všech jedinců starších 7 měsíců. Chirurgický zákrok spočívá v odstranění změněné chrupavky, případně v oživení tkáně pod defektem navrtáním, čímž se způsobí krvácení a dojde tak k rychlejšímu hojení a k vyplnění defektu fibrózní chrupavkou.

Prevence – majitel zvířete může také ovlivnit výskyt tohoto onemocnění a to především výživou. Bylo prokázáno, že častěji se objevuje u psů, kteří jsou v období růstu krmeni ad libitum, škodlivý je hlavně vysoký přísun energie a velké množství vápníku v krmivu. Dbejte tedy na to, aby především štěňata velkých a obřích plemen dostávala granule specielně pro ně vyvinutá, nepřekračujte určené dávkování a samovolně nedoplňujte vápník.

Autor článku : MVDr. Pavla Hyclová      © 2006 VETCENTRUM Duchek s.r.o.