Klinické vyšetření očí

VYŠETŘENÍ FUNDUS KAMEROU

Protože frekvence výskytu geneticky přenosných onemocnění je značná (jen u plemene americký kokršpaněl je popsáno 23 genetických onemocnění očního aparátu), ve většině západních zemí je jim věnována značná pozornost s úmyslem rychlého a plošného ozdravení chovů, relativně vysoce zamořených těmito onemocněními. Již od útlého věku jsou štěňata vyšetřována očním specialistou a přísně dokumentován stav jejich očního aparátu. Ten je pak dokladován při prodeji štěňat, při jejich bonitacích a v neposlední a nejdůležitější řadě v době zařazení do plemenitby. Po celou dobu působení psa v plemenitbě je vyšetření periodicky opakováno a dokladováno fotodokumentací.

Vyšetřené zvíře vždy obdrží protokol o vyšetření s celosvětovou platností a fotodokumentaci vyšetřeného očního pozadí předvedeného psa, přičemž kopie a druhý snímek je zde archivován. Vlastní vyšetření se skládá z klinického vyšetření završeného prohlídkou očního pozadí kamerou KOWA – 2 s fotografickým záznamem. Trvá asi 10-20 minut a je prováděno za plného vědomi zvířete.

Vyšetření u štěňat

Toto vyšetření se provádí ve věku 5-9 týdnů, ve většině případů ještě u chovatele.

Je /bylo/ povinné u štěňat /u vrhu/, kde ani jeden z rodičů nemá genetické vyšetření na DNA CEA – NORMAL !!!

Od 1.1.2010 je povinnost, mít vyšetřeného minimálně jednoho z rodičů vrhu na DNA CEA s výsledkem NORMAL !!!

V tomto věku je choroba nejlépe zjistitelná. U této oční choroby existuje tvz.“šteněcí“ a „dospělácká“ forma (velice laicky řečeno) a pouze ve věku 5-9 týdnů jsou obě dobře rozpoznatelné. V pozdějším věku se štěněcí forma překryje zabarvením oka a je již po zbytek života nezjistitelná. Druhá forma choroby CEA je patrná po celý život

Vyšetření u dospělého jedince

Pro bonitaci je potřebné mít vyšetření na oční choroby – CEA a PRA ve věku min. 12 měsíců. Platnost vyšetření u psa je 2 roky , u feny 3 roky. Poté se musí vyšetření obnovovat a jeho kopii vždy musíte zaslat poradci chovu.

Toto platí i v případě, že má váš pes DNA vyšetření na CEA s výsledkem NORMAL. Oční vyšetření se absolvuje kvůli onemocnění PRA a pan doktor stejně oči vyšetřuje komplexně na všechna onemocnění. A v posledních letech i na glaukom /zelený zákal/ – tzv. gonioskpoie.

Vyšetření se provádí na specializovaném pracovišti. Zde jsou vypsáni všichni vet. lékaři, kteří mají oprávnění provádět tato vyšetření:

MVDr. Jiří Beránek, Husova 1747, Pardubice
466 262 914, 603 272 796

Cca 1x měsíčně také vyšetřuje v Plzni a Českých Budějovicích – je nutno si předem zjistit termín a objednat  se
VEDILAB spol.s.r.o. , Pod Vrchem 51, Plzeň, tel.  377 262 114
Veterinární klinika Vltava, Otavská 1453, sídliště Vltava, České Budějovice, tel. 385 520 561

MVDr. Pavla Trnková, Fillova 14, Brno
548 520 099, 604 824 924
———-
MVDr. Petr Raušer, Trávníky 28, Brno
603 857 693
———-
MVDr. Petr Staňa, Budečská 7, Ostrava
596 120 482
———-
MVDr. Vladimír Knapík
Vet. klinika MEDIPET, Broučkova 5395, Zlín
577 222 737
577 222 747,  medipet@post.cz
———-
MVDr. Pavel Hron
Vet. klinika ERIKA, Nám. Dr. Holého 8, Praha 8
284 821 784