Glaukom

GLAUKOM, tj. zelený zákal čočky. Toto onemocnění je spojeno se zvýšením nitroočního tlaku. Řešení tohoto onemocnění je obtížné pro veterináře, a od majitele vyžaduje veliké pochopení a trpělivost.

Klinické příznaky bývají velmi rozdílné. Závisí na době trvání a rychlosti vzniku onemocnění a na věku psa.

Bolestivost u akutního glaukomu je vysoká bolestivost oka při tlaku prstů na oční bulbus ( oko )
Blefarospasmus křečovitý stah víček
Změny chování často souvisí s bolestivostí, dále se může přidat netečnost, nechutenství, vyhledávání
tmavých a klidných koutů, deprese, agresivita při doteku oka
Mydriasis rozšíření zornice
Otok rohovky zůsobuje kouřově namodralé až mléčné zabarvení rohovky
Překrvení oční běliny ( bílý okraj oka )  typické pro glaukom. Cévy běliny jsou červenofialové, výrazně zvětšené
Zvýšení tlaku komorového moku zvýšení nitroočního tlaku. Hodnoty nad 30 mm Hg jsou příznačné pro galukom
Změny vidění, poruchy orientace jsou výrazné u zvířat postižených náhlým a prudkým zvýšením nitooč. tlaku
Exoftalmus vysunutí oka z očnice
Luxace čočky – její vysunutí z normální polohy. Tuto anomálii je těžké odlišit od příčiny či následku glaukomu.
U řady plemen  jde o genetickou predispozici a glaukom je pak následek. Uvolněním závěsných vláken čočky při                                                                      glaukomu vzniká luxace čočky, tzn. glaukom je její příčinou
Mělká přední komora oční – zmenšení komorového úhlu. Důležitý příznak při diagnostice glaukomu.

Hodnocení, vznik a vývoj glaukomu :

primární ( prvotní ) glaukom je diagnostikován bez předchozího jiného onemocnění. Často je neznámého původu.
sekundární ( druhotný ) glaukom je nejčastěji zjištěn jako následek zvýšení nitroočního tlaku
kongenitální ( vrozený ) glaukom je poměrně vzácný a zjistíme jej již při narození nebo krátce po narození štěňat

Další hodnocení je podle stavu komor.úhlu, tj. glaukom s otevřeným a uzavřeným duhovko – rohovkovým úhlem.

Plemenná predispozice ( náchylnost ) pro vznik primárního glaukomu se uvádí u více jak 45 plemen. Nejčastěji u baseta, bígla, kokršpanělů, sibiřských husky, retrivrů, jezevčíků, trpasličích pudlů.

Prvotní příčina

primární luxace čočky – u některých plemen ( teriéři, trpasličí pudl, border kolie ) je náchylnost dědičná. Onemocnění postihuje obě oči a patří mezi geneticky sledovaná onemocnění
uveitis – zánět duhovky, cévnatky a řasnatého tělesa oka nádorová onemocnění oka
nitrooční krvácení – to může být způsobeno úrazem, poruchou srážlivosti krve, vysokým tlakem
pigmentální glaukom – diagnostikován hlavně u kern teriérů. Léčba bývá neúspěšná.
katarakta, šedý zákal oční čočky – tím vzniká druhotný zánět duhovky komplikovaný glaukomem. Toto postihuje
diabetiky nebo psy po chirurgickém ošetření čočky.

Terapie glaukomu

Úspěšnost léčby závisí na včasném rozpoznání onemocnění a co nejrychlejším nasazením léčby. Z důvodu složitosti onemocnění a potřebného přístrojového vybavení pro diagnostiku, doporučuji při podezření na toto onemocnění navštívit speciální oční pracoviště.
Terapie je buď konzervativní ( léky ), chirurgická a nebo je kombinací obou. Výběr léčby je individuální a závisí na příznacích, komorovém tlaku, době trvání onemocnění, věku pacienta a na spolupráci majitele. S glaukomovým pacientem je vždy potřeba zacházet jako s akutním pacientem.
Mezi ochranná opatření lze zařadit genetickou kontrolu u náchylných plemen.


Další dědičné oční vady vyskytující se  na víčkách a spojivce (adnexa)

Dědičné vady nepostihují pouze samotný bulbus, ale při důkladném oftalmologickém vyšetření odhalíme i řadu defektů postihujících tzv. adnexa (měkké tkáně obklopující oční kouli). Nejčastěji se setkáváme s vadami tvaru a polohy víček, s poruchou růstu a uložení řas i s defekty na spojivce a na slzném aparátu.

Podrobnosti o těchto vadách na stránkách MVDr. Beránka  http://www.veterina-pce.cz/