Zdraví border colií


Pohybový aparát
DKK, DLK -dysplazie kyčelního a loketního kloubu
Posuzování rentgenů u MVDr. Ekra v ČR *
Posuzování rentgenů u společnosti OFA (USA) *
OCD – osteochondróza  *
SA – spondylóza
PL – luxace pately

Oči
Oftalmologie u psa
PRA – progresivní retinální atrofie
KAT – katarakta
GLAUKOM

Klinické vyšetření očí *

Genetické testy
DNA CEA  *
INSTRUKCE K TESTOVÁNÍ CEA
TNS    Genomia
CL (NCL)    Genomia
MDR 1   Genomia

IGS    Genomia
MH   Genomia
DM   Genomia

Laboratoře, které provádějí gen. testy:
www.vetascien.com
www.optigen.com
www.genomia.cz
www.laboklin.cz

Ostatní onemocnění
EPILEPSIE 
HERPES  VIRUS

Databáze
Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD v ČR
Databáze OCD
Databáze CEA   Databáze TNS   Databáze CL
Databáze epilepsie

* povinné pro chov

Zdravotní podmínky pro chov : 
DKK, DLK a OCD  (DKK max. 2/2 (HD C, OFA Borderline) , DLK max. 2/2, OCD není vyřazující vadou)
CEA, PRA, Glaukom (s výsledkem „prostý“, tj. klinicky zdravý)
Minimální věk pro tato vyšetření je ukončených 12 měsíců.
DNA CEA, TNS  
(alespoň jeden z rodičů musí být Normal)
Genetický profil

Základní podmínky chovu BOC: 
Oba rodiče plánovaného vrhu musí být chovní – musí absolvovat bonitaci (od 15 měsíců), věk při krytí musí u psa i feny být minimálně 18 měsíců. Fena nesmí být starší 8 let, u psa je chovnost věkem neomezená.
Fena smí mít vrh pouze jedenkrát v kalendářním roce, na feně smí být odchováno maximálně 6 vrhů.
Vrh po stejných rodičích smí být opakován pouze 2x, pokud chcete třetí a další opakované spojení je nutné předem požádat výbor klubu o schválení plánovaného opakovaného vrhu.
Měli byste mít chovatelskou stanici, na kterou vrh odchováte – nemusí být Vaše, můžete se domluvit s jiným chovatelem, který Vám může vrh zastřešit.
Nesmí být spojeni dva jedinci ve zbarvení merle – ze spojení merle x merle se rodí přibližně 25% štěňat mrtvých, nebo s vážnými vrozenými vadami (slepota, hluchota, neplodnost).
V dostatečném předstihu musíte poradce chovu požádat o vystavení krycího listu (aspoň 3 týdny před plánovaným krytím) – Žádost o KL
K žádosti musíte přiložit certifikáty potvrzující to, že u zamýšleného vrhu bude v každém případě aspoň jeden rodič CEA DNA Normal a aspoň jeden rodič TNS DNA Normal.

Zdroj: stránky klubu BCCCZ, kde najdete veškeré kompletní a aktuální informace